Gymnasium
Dalton Gymnasium #12

“Ik zeg altijd tegen de leerlingen: Latijn is onder de talen wat de ambachtsbakker is onder de bakkers. Het vertalen van een tekst Latijn is een ambacht”. 

Zo omschrijft mevrouw Den Haan, één van onze docenten klassieke talen, het vak Latijn. In vergelijking met het atheneum kent het gymnasium twee extra vakken, Latijn in de brugklas (twee lesuren per week), Latijn én Grieks vanaf de tweede klas. Vanaf het vierde leerjaar gaat een leerling verder met óf Latijn, óf Grieks, óf beiden. Een ander verschil met het atheneum is, dat bij sommige vakken gymnasiumleerlingen meer verdieping aangeboden krijgen.

Meerwaarde
Kennis van het Latijn versterkt het taalgevoel bij andere talen. Daarbij komen gymnasiumleerlingen in aanraking met de cultuur van Grieken en Romeinen, die aan de basis staat van onze Westerse cultuur. Denk daarbij aan zaken zoals onze democratie, de rechtspraak en beeldende kunst.

Type leerling
Alleen met een VWO-advies kan een leerling het gymnasium volgen. Het vak Latijn kan zowel leerlingen met gevoel voor taal uitdagen, maar ook de meer exact ingestelde leerlingen aanspreken. Latijn is namelijk een 'strakke' taal met naamvallen, waardoor het vertalen van Latijnse teksten iets van wiskunde heeft (maar dan met woorden in plaats van getallen).

Een gymnasiumleerling moet verder bereid zijn om extra uren te draaien. Met andere woorden: een gymnasiumleerling beschikt over veel intrinsieke motivatie en moet het ontdekken van nieuwe zaken en het naar school toegaan echt leuk vinden.

Klasindeling
We proberen gymnasiumleerlingen in principe in een aparte gymnasiumbrugklas te plaatsen. Of dit lukt is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen.

Keuzemomenten
Een leerling kiest voor het volgen van het gymnasium direct aan het begin van de brugklas. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is in principe niet mogelijk. Aan het eind van brugklas bepaalt een leerling (indien gewenst in overleg met de docent) of hij/zij ook in de tweede klas het gymnasium blijft volgen.

Excursies
Gymnasiumleerlingen krijgen een extra excursie-aanbod (bijvoorbeeld de excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden).

Kosten
Met uitzondering van een bijdrage voor de extra excursies zijn aan het gymnasium geen extra kosten verbonden.

Combinatie gymnasium-technasium
De combinatie van het gymnasium met het technasium is mogelijk. Leerlingen volgen dan in de brugklas twee extra vakken (Latijn én Onderzoek en Ontwerpen, het kernvak van het technasium) en hebben dus te maken met een lange schoolweek. Een leerling die deze combinatie kiest, moet dus heel sterk in zijn schoenen staan en houden van uitdagingen!
De kosten voor deze combinatie van gymnasium met het technasium bedragen € 100,- In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Combinatie gymnasium – Dalton Cambridge of een Werkplaats Kunst.
Een leerling die kiest voor het gymnasium, kan daarnaast ook kiezen voor het Dalton Cambridge of een Werkplaats Kunst.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het gymnasium, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u vindt onderaan deze Open Dag pagina. Rechtstreeks contact opnemen met één van de docenten mag ook: fenny.den.haan@ozhw.nl 

Aanmelden
Het algemene aanmeldingsformulier biedt direct aan het begin van het document de mogelijkheid om de keuze voor het gymnasium kenbaar te maken.

Belangrijke data:

Goed om te noteren!

Open Dag
17 november 2023

van 15.30 – 20.00 uur

Voorlichtingsavond Technasium
23 november 2023

om 19.00 uur

Voorlichtingsavond Gymnasium
13 december 2023

om 19.00 uur

Proeflessen met de basisschool
22 en 23 januari 2024
Proeflessen individueel 
24 januari 2024
Inschrijfperiode
18 maart – 1 april 2024
Dalton Barendrecht 28

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de nieuwe brugklasleerlingen loopt van 18 maart tot en met 1 april 2024

Leerlingen kunnen zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier van het Dalton Lyceum. Dit formulier is vanaf 18 maart of eerder te downloaden vanaf de website. Het ingevulde formulier plus alle bijlagen kunnen ingeleverd worden bij de receptie van de school of worden opgestuurd.

Het Dalton Lyceum volgt de OverstapRoute voor alle leerlingen. U vindt hier meer informatie over de OverstapRoute.

Vragen?

Heeft u als ouder of als leerling een vraag aan ons? Of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?

Vul dan dit formulier in en wij nemen op de gewenste manier zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft een vraag over:

© Dalton Lyceum Barendrecht 2024

Delen

Meekijken met wat er allemaal gebeurt op onze school?