Technasium
Dalton Techniek

Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In een groepje krijgt de leerling te maken met vier projecten per jaar. Deze projecten worden aangeboden door een externe opdrachtgever. Aan het begin van een nieuw project vindt eerst een bezoek plaats aan deze opdrachtgever. Vervolgens gaan de leerlingen informatie verzamelen, analyseren en bestaande oplossingen beoordelen. Daarna moet er zelf een oplossing ontworpen worden, vaak in de vorm van een prototype of maquette. De eindpresentatie vindt plaats bij- of in aanwezigheid van opdrachtgever.

Een leerling volgt het vak O&O vier uur per week. Twee lesuren halen we uit rekenvaardigheid en een aantal kunstvakken, de andere twee uren zijn extra uren, die dus voor een langer lesrooster zorgen.

Meerwaarde
Op het technasium leert een leerling vele vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, presentaties geven, reflecteren, plannen en organiseren. Daarnaast komen technasiumleerlingen in aanraking met veel verschillende beroepsgroepen. Voor een aantal vervolgopleidingen is het echt een pre om examen te hebben gedaan in het vak O&O.

Type leerling
Het technasium is toegankelijk voor leerlingen met een havo- of vwo-advies. Leerlingen moeten samenwerken leuk vinden en in staat zijn om creatief te denken. Verder moeten de leerlingen zich realiseren dat hij/zij langer op school zitten dan een leerling die niet heeft gekozen voor het technasium. Het is een misverstand om te denken dat het technasium alleen iets is voor jongens. Veel meisjes volgen het technasium met veel plezier en inzet, tot en met het vijfde leerjaar van het havo en het zesde leerjaar van het vwo.

Klasindeling
We proberen onze technasiumleerlingen in principe in een aparte technasium-brugklas (of meerdere aparte klassen) te plaatsen, dit is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen.

Keuzemomenten
Een leerling kiest voor het technasium direct aan het begin van de brugklas. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is niet mogelijk. Aan het einde van de brugklas bepaalt de leerling of hij/zij ook in het tweede jaar het technasium blijft volgen. Heeft een leerling in de brugklas niet voor het technasium gekozen, dan kan deze leerling deze keuze alsnog maken in het tweede leerjaar. Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit een mavo/havo-brugklas opstromen naar de tweede klas van het havo.
Het vak O&O is te volgen tot en met het eindexamenjaar.

Excursies
Technasiumleerlingen krijgen te maken met meer excursies dan niet-technasiumleerlingen. Zo begint een nieuwe opdracht bijna altijd met een excursie naar de opdrachtgever. Een technasiumleerling maakt op deze manier kennis met veel bedrijven. 

Combinatie technasium-gymnasium
De combinatie van het technasium met het gymnasium is mogelijk. Leerlingen volgen dan twee extra vakken (O&O en het vak Latijn) en hebben te maken met een lange schoolweek. Deze leerlingen volgen het vak O&O twee uur in de week plus twee uur Latijn. Een leerling die deze combinatie kiest moet dus heel sterk in zijn schoenen staan en houden van uitdagingen!

Combinatie technasium-Dalton Cambridge of Werkplaats Kunst
Een leerling die kiest voor het technasium, kan daarnaast ook kiezen voor het Dalton Cambridge of een Werkplaats Kunst.

Kosten
De extra kosten voor het technasium bedragen € 200,-. Deze extra bijdrage wordt o.a. gebruikt om de excursies te financieren. Wordt het technasium gecombineerd met het gymnasium dan bedragen de kosten € 100,-. Leerlingen die voor deze combinatie kiezen volgen namelijk maar twee uur O&O in plaats van vier uur. 
In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het technasium, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u onder aan deze pagina vindt.

Aanmelden
Het algemene aanmeldingsformulier biedt direct aan het begin van het document de mogelijkheid om de keuze voor het technasium kenbaar te maken.

Belangrijke data:

Goed om te noteren!

Open Dag
17 november 2023

van 15.30 – 20.00 uur

Voorlichtingsavond Technasium
23 november 2023

om 19.00 uur

Voorlichtingsavond Gymnasium
13 december 2023

om 19.00 uur

Proeflessen met de basisschool
22 en 23 januari 2024
Proeflessen individueel 
24 januari 2024
Inschrijfperiode
18 maart – 1 april 2024
Dalton Barendrecht 28

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de nieuwe brugklasleerlingen loopt van 18 maart tot en met 1 april 2024

Leerlingen kunnen zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier van het Dalton Lyceum. Dit formulier is vanaf 18 maart of eerder te downloaden vanaf de website. Het ingevulde formulier plus alle bijlagen kunnen ingeleverd worden bij de receptie van de school of worden opgestuurd.

Het Dalton Lyceum volgt de OverstapRoute voor alle leerlingen. U vindt hier meer informatie over de OverstapRoute.

Vragen?

Heeft u als ouder of als leerling een vraag aan ons? Of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?

Vul dan dit formulier in en wij nemen op de gewenste manier zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft een vraag over:

© Dalton Lyceum Barendrecht 2024

Delen

Meekijken met wat er allemaal gebeurt op onze school?