Werkplaatsen Kunst
Dalton Kunst #12

Werkplaatsen Kunst
In de brugklas kan gekozen worden uit één van de vier Werkplaatsen Kunst die het Dalton Lyceum aanbiedt aan haar leerlingen: de atelierklas, de zangklas, de theaterklas en de dansklas. In de tekst hieronder volgt eerst algemene informatie, daarna komen de aparte kunstklassen aan bod. 
Op jaarbasis worden er minimaal 22 lessen van 60 minuten aangeboden.

Meerwaarde
Naast de cognitieve ontwikkeling hechten wij ook zeer aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Einstein merkte ooit op: “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”. In alle vier de kunstklassen staat het bevorderen van het creatieve denkvermogen en de verbeelding van leerlingen centraal. In het verlengde hiervan wordt aandacht besteed aan zowel de individuele ontplooiing als aan het verbreden van de algemene ontwikkeling.
Maar minstens zo belangrijk: elk jaar opnieuw zien we dat de leerlingen die voor een Werkplaats Kunst hebben gekozen er heel veel plezier en zelfvertrouwen uit halen!

Type leerling
De Werkplaatsen Kunst zijn toegankelijk voor alle leerlingen uit de onderbouw, dus voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Het spreekt voor zich dat de leerling zich aangetrokken moet voelen tot één van de aangeboden stromingen. Een Werkplaats Kunst brengt geen extra huiswerk met zich mee!

Klasindeling
De Werkplaatsen Kunst vinden plaats in aparte groepen, los van het bestaande klassenverband. De laatste jaren vonden de Werkplaatsen Kunst plaats op woensdag- of donderdagmiddag.

Keuzemomenten
Een brugklasleerling kiest voor het volgen van een Werkplaats Kunst aan het begin van de brugklas. De lessen starten vlak voor- of direct na de Herfstvakantie. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is in principe niet mogelijk. Aan het einde van de brugklas bepaalt de leerling of hij/zij ook in de tweede klas een Werkplaats Kunst blijft volgen. Kiest een leerling in de brugklas niet voor een Werkplaats Kunst, dan kan deze leerling alsnog voor een Werkplaats Kunst kiezen in het tweede of derde leerjaar.

Combinatie mogelijkheden
Een Werkplaats Kunst kan gecombineerd worden met het technasium of gymnasium, maar niet met Dalton Cambridge: deze lessen staan op hetzelfde moment in het lesrooster.

Kosten
De kosten voor de diverse Werkplaatsen Kunst zien er zo uit:

  • Atelierklas: € 75,-
  • Dansklas: € 75,-
  • Theaterklas: € 75,-
  • Zangklas: € 75,-

Deze bedragen vormen een bijdrage aan de kosten voor het lesmateriaal en de extra docenturen.
Alle Werkplaatsen Kunst staan onder leiding van een vakdocent.

De theaterklas
In de theaterklas krijgen de leerlingen de mogelijkheid zich toe te leggen op het toneelspel. Improvisatie, dialogen, presentatievormen, tekstanalyse, grime, emoties, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht komen daarbij aan bod. Samenwerken gaat hierbij hand in hand met de individuele ontwikkeling.

De atelierklas
In de atelierklas staat de beeldende ontwikkeling centraal. Er wordt gewerkt met technieken zoals schilderen, tekenen, fotografie en ruimtelijke vormgeving. Leerlingen kunnen nieuwe technieken en materialen uitproberen en krijgen alle ruimte om te experimenteren.

De dansklas
In de dansklas maken de leerlingen kennis met verschillende dansstijlen, presentatievormen en verschillende aspecten die met dansen te maken hebben zoals: bewegingskwaliteit, muzikaliteit en ruimtegevoel. Zowel het samenwerken als individuele ontplooiing krijgen aandacht. Het Dalton Lyceum beschikt over een professioneel ingericht danslokaal. 

De zangklas
In de zangklas leren de leerlingen in groepsverband te zingen, maar ook individueel. De nadruk ligt op het neerzetten van een zanggroep met een uiteenlopend repertoire van Top 40 tot musical. Muzikaliteit, stemmogelijkheden en meerstemmig zingen zijn daarbij onderwerpen die aan bod komen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over een van de Werkplaatsen Kunst, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u onder aan deze pagina vindt. 

Belangrijke data:

Goed om te noteren!

Open Dag
17 november 2023

van 15.30 – 20.00 uur

Voorlichtingsavond Technasium
23 november 2023

om 19.00 uur

Voorlichtingsavond Gymnasium
13 december 2023

om 19.00 uur

Proeflessen met de basisschool
22 en 23 januari 2024
Proeflessen individueel 
24 januari 2024
Inschrijfperiode
18 maart – 1 april 2024
Dalton Barendrecht 28

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de nieuwe brugklasleerlingen loopt van 18 maart tot en met 1 april 2024

Leerlingen kunnen zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier van het Dalton Lyceum. Dit formulier is vanaf 18 maart of eerder te downloaden vanaf de website. Het ingevulde formulier plus alle bijlagen kunnen ingeleverd worden bij de receptie van de school of worden opgestuurd.

Het Dalton Lyceum volgt de OverstapRoute voor alle leerlingen. U vindt hier meer informatie over de OverstapRoute.

Vragen?

Heeft u als ouder of als leerling een vraag aan ons? Of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?

Vul dan dit formulier in en wij nemen op de gewenste manier zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft een vraag over:

© Dalton Lyceum Barendrecht 2024

Delen

Meekijken met wat er allemaal gebeurt op onze school?