Virtuele Open Dag

Welkom bij onze virtuele Open Dag. We laten jullie graag zien waarom we zo trots zijn op onze school.

Klik op de button om een vlog te zien die door leerlingen is gemaakt en kijk verder op deze site voor impressiebeelden en filmpjes met uitleg.

Heeft u een vraag vul dan het contactformulier onder aan de site in.

Extra keuzemogelijkheden brugklas

Op het Dalton Lyceum Barendrecht kunnen leerlingen vanaf de brugklas op basis van vrijwilligheid kiezen voor extra vakken en/of een onderwijsstroming die wat extra’s te bieden heeft. Dit zijn de keuzemogelijkheden:

  • Het gymnasium (voor leerlingen met een vwo-advies)
  • Het Technasium (voor leerlingen met een havo- of vwo-advies)
  • Een combinatie van het Technasium met het gymnasium
  • Versterkt Talen Onderwijs Engels, kortweg VTO
  • Eén van de kunstklassen: atelierklas, zangklas, dansklas of theaterklas

Een kunstklas of het VTO kan gecombineerd worden met het gymnasium of Technasium, een kunstklas valt niet te combineren met het VTO: deze lessen worden in het rooster op hetzelfde moment aangeboden. 

Hieronder vindt u/vinden jullie nadere informatie over onze extra keuzes. 

Het inschrijven voor het VTO of een kunstklas kan hier. Inschrijven voor het gymnasium of Technasium kan met het algemene aanmeldingsformulier.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook: 0180-642180.

We hopen dat jullie genoeg informatie vinden om te kunnen komen tot een goede keuze. 

O ja, heb je onze virtuele Open Dag nog niet bezocht? Dan is het leuk om dit te doen. Je kunt er komen door middel van het blokje “bekijk hier de film” .

Succes!

Voorlichtingsavond

Onze algemene voorlichtingsavond is reeds geweest. Heeft u deze gemist en wilt u hem alsnog bekijken? Klik dan op de onderstaande button en vraag een link aan.

Gymnasium

“Ik zeg altijd tegen de leerlingen: Latijn is onder de talen wat de ambachtsbakker is onder de bakkers. Het vertalen van een tekst Latijn is een ambacht”. 

Zo omschrijft mevrouw Den Haan, één van onze docenten klassieke talen, het vak latijn. In vergelijking met het atheneum kent het gymnasium twee extra vakken, Latijn in de brugklas (twee lesuur per week), Latijn én Grieks vanaf de tweede klas. Vanaf het vierde leerjaar gaat een leerling verder met óf Latijn, óf Grieks, óf beiden. Een ander verschil met het atheneum is, dat bij sommige  vakken gymnasiumleerlingen meer verdieping aangeboden krijgen.

Meerwaarde
Kennis van het Latijn versterkt het taalgevoel bij andere talen. Daarbij komen gymnasiumleerlingen  in aanraking met de cultuur van Grieken en Romeinen, die aan de basis staat van onze Westerse cultuur. Denk daarbij aan zaken zoals onze democratie, de rechtspraak en beeldende kunst.

Type leerling
Alleen met een VWO-advies kan een leerling het gymnasium volgen. Het vak Latijn kan zowel leerlingen met gevoel voor taal uitdagen, maar ook de meer exact ingestelde leerlingen aanspreken. Latijn is namelijk een 'strakke' taal met naamvallen waardoor het vertalen van Latijnse teksten iets van wiskunde heeft (maar dan met woorden in plaats van getallen).

Een gymnasium leerling moet verder bereid zijn om extra uren te draaien. Met andere woorden, een  gymnasiumleerling beschikt over veel intrinsieke motivatie en moet het ontdekken van nieuwe zaken en het naar school toegaan echt leuk vinden.

Klasindeling
We proberen gymnasiumleerlingen in principe in een apart gymnasium-brugklas te plaatsen. Of dit lukt is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen.

Keuzemomenten
Een leerling kiest voor het volgen van het gymnasium direct aan het begin van de brugklas. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is in principe niet mogelijk. Aan het eind van brugklas bepaalt een leerling (indien gewenst in overleg met de docent) of hij/zij ook in de tweede klas het gymnasium blijft volgen.

Excursies
Gymnasiumleerlingen krijgen een extra excursie aanbod (bijvoorbeeld de excursie naar het Rijks museum van Oudheden in Leiden).

Kosten
Met uitzondering van een bijdrage voor de extra excursies zijn aan het gymnasium geen extra kosten verbonden.

Combinatie gymnasium-Technasium
De combinatie van het gymnasium met het Technasium is mogelijk. Leerlingen volgen dan in de brugklas twee extra vakken (Latijn én Onderzoek en Ontwerpen, het kernvak van het Technasium) en hebben dus te maken met een lange schoolweek. Een leerling die deze combinatie kiest moet dus heel sterk in zijn schoenen staan en houden van uitdagingen!
De kosten voor deze combinatie van gymnasium met het Technasium bedragen € 100,- In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Combinatie gymnasium – Versterkt Talen Onderwijs of een kunstklas.
Een leerling die kiest voor het gymnasium, kan daarnaast ook kiezen voor het VTO of een kunstklas.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het gymnasium, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u vindt onderaan deze Open Dag pagina, of even bellen met ons algemene telefoonnummer: 0180-642180. Rechtstreeks contact opnemen met één van de docenten mag ook: fenny.den.haan@ozhw.nl 

Aanmelden
Het algemene aanmeldingsformulier biedt direct aan het begin van het document de mogelijkheid om de keuze voor het gymnasium kenbaar te maken.

Technasium

Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In een groepje krijgt de leerling te maken met vier projecten per jaar. Deze projecten worden aangeboden door een externe opdrachtgever. Aan het begin van een nieuw project vindt eerst een bezoek plaats aan deze opdrachtgever. Vervolgens gaan de leerlingen informatie verzamelen, analyseren en bestaande oplossingen beoordelen. Daarna moet er zelf een oplossing ontworpen worden, vaak in de vorm van een prototype of maquette. De eindpresentatie vindt plaats bij- of in aanwezigheid van opdrachtgever.

Een leerling volgt het vak O&O vier uur per week. Twee lesuren halen we uit rekenvaardigheid en een aantal kunstvakken, de andere twee uren zijn extra uren, die dus voor een langer lesrooster zorgen.

Meerwaarde
Op het Technasium leert een leerling vele vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, presentaties geven, reflecteren, plannen en organiseren. Daarnaast komen Technasiumleerlingen in aanraking met veel verschillende beroepsgroepen. Voor een aantal vervolgopleidingen is het echt een pre om examen te hebben gedaan in het vak O&O.

Type leerling
Het Technasium is toegankelijk voor leerlingen met een havo of vwo-advies. Leerlingen moeten samenwerken leuk vinden en in staat zijn om creatief te denken. Verder moeten de leerlingen zich realiseren dat hij/zij langer op school zitten dan een leerling die niet heeft gekozen voor het Technasium. Het is een misverstand om te denken dat het Technasium alleen iets is voor jongens. Veel meisjes volgen het Technasium met veel plezier en inzet, tot en met het vijfde leerjaar van het havo en het zesde leerjaar van het vwo.

Klasindeling
We proberen onze Technasiumleerlingen in principe in een aparte Technasium-brugklas (of meerdere aparte klassen) te plaatsen, dit is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen.

Keuzemomenten
Een leerling kiest voor het Technasium direct aan het begin van de brugklas. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is niet mogelijk. Aan het einde van de brugklas bepaalt de leerling of hij/zij ook in het tweede jaar het Technasium blijft volgen. Heeft een leerling in de brugklas niet voor het Technasium gekozen, dan kan deze leerling deze keuze alsnog maken in het tweede leerjaar. Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit een mavo/havo brugklas opstromen naar de tweede klas van het havo.
Het vak O&O is te volgen tot en met het eindexamenjaar.

Excursies
Technasiumleerlingen krijgen te maken met meer excursies dan niet-Technasiumleerlingen. Zo begint een nieuwe opdracht bijna altijd met een excursie naar de opdrachtgever. Een Technasiumleerling maakt op deze manier kennis met veel bedrijven. 

Combinatie Technasium-gymnasium
De combinatie van het Technasium met het gymnasium is mogelijk. Leerlingen volgen dan twee extra vakken ( O&O en het vak Latijn) en hebben te maken met een lange schoolweek. Deze leerlingen volgen het vak O&O twee uur in de week plus twee uur Latijn. Een leerling die deze combinatie kiest moet dus heel sterk in zijn schoenen staan en houden van uitdagingen!

Combinatie Technasium – Versterkt Talen Onderwijs of een kunstklas.
Een leerling die kiest voor het Technasium, kan daarnaast ook kiezen voor het VTO of een kunstklas.

Kosten
De extra kosten voor het Technasium bedragen € 200,-.  Deze extra bijdrage wordt o.a. gebruikt om de excursies te financieren. Wordt het Technasium gecombineerd met het gymnasium dan bedragen de kosten € 100,-. Leerlingen die voor deze combinatie kiezen volgen namelijk maar twee uur O&O in plaats van vier uur. 
In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het Technasium, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u vindt onderaan deze Open Dag pagina, of even bellen met ons algemene telefoonnummer: 0180-642180.

Aanmelden
Het algemene aanmeldingsformulier biedt direct aan het begin van het document de mogelijkheid om de keuze voor het Technasium kenbaar te maken.

VTO Engels

Versterkt Talen Onderwijs Engels (VTO)
Centraal staat het versterken van de spreek- en luistervaardigheid van de Engelse taal. Maar ook de schrijf- en leesvaardigheid komen aan bod.
Een VTO-leerling volgt op jaarbasis minimaal 22 extra VTO-lessen van anderhalf uur. 

Meerwaarde
Niet alleen wordt de beheersing van de Engelse taal vergroot, ook ontvangen de leerlingen na het afleggen van een examen aan het einde van het schooljaar een Anglia-certificaat. Dit is een internationaal erkend certificaat. Heeft een leerling op het juiste niveau een Anglia-examen afgelegd (er bestaan tien niveaus), dan krijgt deze leerling automatisch toegang tot een aantal internationale studies. VTO is overigens geen bijles Engels, er wordt gewerkt met een andere methode dan tijdens de lessen Engels die alle leerlingen volgen.

Type leerling
Het VTO is toegankelijk voor leerlingen met een mavo, havo en vwo-advies. Een leerling die uitblinkt in het vak Engels en meer uitdaging zoekt zit op zijn plek bij het VTO. Maar ook de leerling die juist sterker wil worden in deze taal komt tot zijn recht: elke leerling volgt het VTO op zijn eigen niveau. Dit startniveau wordt aan het begin van het schooljaar eerst vastgesteld via een zogenaamde Placement Test. Er wordt regelmatig samengewerkt in groepjes van ongeveer hetzelfde niveau. Tijdens de VTO-lessen wordt er alleen Engels gesproken.

Klasindeling
De VTO-lessen vinden plaats in aparte VTO-groepen, los van het bestaande klassenverband. De laatste jaren vonden de VTO-lessen plaats op donderdagmiddag van 15.10 uur tot 16.40 uur.

Keuzemomenten
Een brugklasleerling kiest voor het volgen van het VTO aan het begin van de brugklas. De VTO lessen starten vlak vóór- of direct na de Herfstvakantie. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is in principe niet mogelijk. Aan het einde van de brugklas bepaalt de leerling of hij/zij ook in de tweede klas het VTO blijft volgen. Kiest een leerling geen VTO in de brugklas, dan kan VTO alsnog in het tweede of derde leerjaar gekozen worden.

Combinatie mogelijkheden
Het VTO kan gecombineerd worden met het Technasium of gymnasium, maar niet met één van de kunstklassen: deze staan op hetzelfde moment in het lesrooster.

Excursies
Het VTO-jaar wordt afgesloten met een excursie naar het Verenigd Koninkrijk.

Kosten
De extra kosten voor het VTO bedragen € 225,-. Dit bedrag is een bijdrage aan de kosten voor het lesmateriaal, de examenkosten en de extra docenturen. De kosten voor de excursie naar het Verenigd Koninkrijk zijn niet inbegrepen bij dit bedrag. 
In overleg is gespreide betaling mogelijk.

Vragen
Mocht u vragen hebben over het VTO, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u vindt onderaan deze Open Dag pagina, of u kunt bellen met ons algemene telefoonnummer: 0180-642180.

Aanmelden
Klik hier om bij het aanmeldingsformulier voor het VTO te komen.

Kunstklassen

De Kunstklassen
In de brugklas kan gekozen worden uit één van de vier kunstklassen die het Dalton Lyceum aanbiedt aan haar leerlingen: de atelierklas, de zangklas, de theaterklas en de dansklas. In de tekst hieronder volgt eerst algemene informatie, daarna komen de aparte kunstklassen aan bod. 
Op jaarbasis worden er minimaal 22 lessen van 60 minuten aangeboden.

Meerwaarde
Naast de cognitieve ontwikkeling hechten wij ook zeer aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. Einstein merkte ooit op: “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”. In alle vier de kunstklassen staat het bevorderen van het creatieve denkvermogen en de verbeelding van leerlingen centraal. In het verlengde hiervan wordt aandacht besteed aan zowel de individuele ontplooiing als aan het verbreden van de algemene ontwikkeling.
Maar minstens zo belangrijk: elk jaar opnieuw zien we dat de leerlingen die voor een kunstklas hebben gekozen er heel veel plezier en zelfvertrouwen uit halen!

Type leerling
De kunstklassen zijn toegankelijk voor alle leerlingen uit de onderbouw, dus voor mavo, havo en vwo-leerlingen. Het spreekt voor zich dat de leerling zich aangetrokken moet voelen tot één van de aangeboden stromingen. Een kunstklas brengt geen extra huiswerk met zich mee!

Klasindeling
De kunstklaslessen vinden plaats in aparte groepen, los van het bestaande klassenverband. De laatste jaren vonden de kunstklassen plaats op donderdagmiddag van 15.10 uur tot 16.10 uur.

Keuzemomenten
Een brugklasleerling kiest voor het volgen van een kunstklas aan het begin van de brugklas. De  lessen starten vlak voor- of direct na de Herfstvakantie. Deze keuze is voor het gehele jaar, tussentijds stoppen is in principe niet mogelijk. Aan het einde van de brugklas bepaalt de leerling of hij/zij ook in de tweede klas een kunstklas blijft volgen. Kiest een leerling in de brugklas niet voor een kunstklas, dan kan deze leerling alsnog voor een kunstklas kiezen in het tweede of derde leerjaar.

Combinatie mogelijkheden
Een kunstklas kan gecombineerd worden met het Technasium of gymnasium, maar niet met het VTO: deze lessen staan op hetzelfde moment in het lesrooster.

Kosten
De kosten voor de diverse kunstklassen zien er zo uit:

  • Atelierklas: € 125,-
  • Dansklas: € 100,-
  • Theaterklas: € 100,-
  • Zangklas: € 100,-

Deze bedragen vormen een bijdrage aan de kosten voor het lesmateriaal en de extra docenturen.
Alle kunstklassen staan onder leiding van een vakdocent.

Aanmelden
Klik hier om bij het aanmeldingsformulier voor de kunstklassen te komen.

De theaterklas
In de theaterklas krijgen de leerlingen de mogelijkheid zich toe te leggen op het toneelspel. Improvisatie, dialogen, presentatievormen, tekstanalyse, grime, emoties, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht komen daarbij aan bod. Samenwerken gaat hierbij hand in hand met de individuele ontwikkeling.

De atelierklas
In de atelierklas staat de beeldende ontwikkeling centraal. Er wordt gewerkt met technieken zoals schilderen, tekenen, fotografie en ruimtelijke vormgeving. Leerlingen kunnen nieuwe technieken en materialen uitproberen en krijgen alle ruimte om te experimenteren.

De dansklas
In de dansklas maken de leerlingen kennis met verschillende dansstijlen, presentatievormen en  verschillende aspecten die met dansen te maken hebben zoals: bewegingskwaliteit, muzikaliteit en ruimtegevoel. Zowel het samenwerken als individuele ontplooiing krijgen aandacht. Het Dalton Lyceum beschikt over een professioneel ingericht danslokaal. 

De zangklas
In de zangklas leren de leerlingen in groepsverband te zingen, maar ook individueel. De nadruk ligt op het neerzetten van een zanggroep met een uiteenlopend repertoire van Top 40 tot musical. Muzikaliteit, stemmogelijkheden en meerstemmig zingen zijn daarbij onderwerpen die aan bod komen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over een van de kunstklassen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u vindt onderaan deze Open Dag pagina, of even bellen met ons algemene telefoonnummer: 0180-642180.

Meer weten over onze school?

We begrijpen dat het voor iedereen lastig is nu we geen ouders met hun kinderen in de school kunnen ontvangen. Om toch een goed beeld te geven van de sfeer op onze school en het onderwijs dat we bieden hebben we een aantal sfeerbeelden opgenomen. Bekijk deze hier:

Virtuele Rondleiding

Ga mee met onze rondleiders en bekijk de school in 3D.

Klik hier

Wat is Dalton

Kom meer te weten over de daltonkernwaarden waarop wij ons onderwijs baseren.

Bekijk film Daltononderwijs
Klik hier

Extra programma's

Op het Dalton Lyceum kun je VTO Engels en verschillende kunstklassen volgen. We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk film VTO
Klik hier

Technasium / Gymnasium

Technasium
Heb je een havo of vwo-advies en vind je het leuk om in groepen te werken aan het oplossen van een opdracht, dan is het technasium zeker interessant is voor jou.

Bekijk film Technasium
Klik hier

Gymnasium
Heb je een vwo-advies, vind je het leuk om ingewikkelde dingen op te lossen en heb je een brede interesse voor de wereld om je heen dan is het gymnasium voor jou de ideale uitdaging.

Wat vinden onze leerlingen van de school

Onze beste ambassadeurs zijn onze leerlingen! Wanneer zij tevreden zijn, zijn wij dat ook.

Inschrijven

De inschrijftermijn is voorbij! 
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Belangrijke data voor de aanmelding en plaatsing
De aanmeldperiode liep van 5 februari t/m 19 maart 2021.

Uiterlijk 30 april 2021 is bekend of leerlingen geplaatst zijn op onze school.

Kennismakingsmiddag brugklassen: woensdag 16 juni 2021 

Alle leerlingen die zich bij onze school hebben aangemeld en zijn toegelaten krijgen hier persoonlijk bericht over en we nemen de dan geldende Covid-19 regels in acht.

Kennismakingsavond ouders: woensdag 16 juni 2021
Deze avond is onder voorbehoud.


Nog vragen?

Heeft u als ouder of als leerling een vraag aan ons? Of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?

Vul dan dit formulier in en wij nemen op de gewenste manier zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik wens u en uw kind succes met de schoolkeuze en ik wil u bedanken voor de interesse in onze school!

Met vriendelijke groet,

Anja Besseling,
Directeur

Contactformulier

Wil graag contact met school via:
Vraag/vragen over:

Meekijken met wat er allemaal gebeurt op onze school?