Dalton Cambridge
Dalton Cambridge #12

Dalton Cambridge 
Dalton Cambridge is een keuzeklas die wij aanbieden aan onze leerlingen. Tijdens deze lessen staat het versterken van de Engelse vaardigheden centraal. Leerlingen worden in een klas van maximaal 20 leerlingen geplaatst op basis van een instaptoets. Deze klassen worden samengesteld op niveau, niet op leeftijd. Zoals de naam al impliceert werken wij met de methode van het wereldwijd erkende Cambridge. Elke leerling die deelneemt doet aan het einde van het schooljaar examen op zijn of haar niveau, waarbij een officieel Cambridge-certificaat behaald kan worden. Leerlingen volgen op jaarbasis minimaal 20 lessen .

Meerwaarde
Zoals hierboven vermeld ontvangen de leerlingen na het succesvol afleggen van het examen aan het einde van het schooljaar een Cambridge-certificaat. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij de Engelse taal op een zeker niveau beheersen. Dit kan bijvoorbeeld een eis zijn om een bepaalde opleiding te mogen volgen of bij een internationaal bedrijf te kunnen solliciteren.

Type leerling
Dalton Cambridge is toegankelijk voor alle leerlingen van onze school. Een leerling die uitblinkt in het vak Engels en meer uitdaging zoekt, zit zeker op zijn plek bij Dalton Cambridge. Maar ook de leerling die juist sterker wil worden in de Engelse taal komt tot zijn recht: elke leerling volgt Dalton Cambridge op zijn of haar eigen niveau. Dalton Cambridge is geen bijles Engels, er wordt gewerkt met een andere methode dan tijdens de lessen Engels die alle leerlingen volgen.

Combinatiemogelijkheden
Dalton Cambridge kan gecombineerd worden met het technasium of gymnasium, maar niet met één van de Werkplaatsen Kunst: deze staan op hetzelfde moment in het lesrooster. De lessen vinden plaats op de donderdagmiddag. 

Excursies
Dalton Cambridge wordt afgesloten met een excursie naar het Verenigd Koninkrijk. Hier zitten extra kosten aan verbonden. Gespreide betaling is hierbij mogelijk. Deze excursie is niet verplicht.

Kosten
Voor Dalton Cambridge vragen wij u een extra bijdrage. Deze bijdrage is te splitsen in twee onderdelen, namelijk:

  • Kosten met betrekking tot lesmateriaal en de extra lesuren, totaal *€ 75,-. Deze kosten worden bij de start van de lessen in rekening gebracht.
  • Kosten voor het Cambridge-examen, waarbij geldt dat hoe hoger het examenniveau is, hoe hoger de kosten. Hierdoor kunnen deze variëren van *€ 130,- tot zo’n  € 245,-. 

    * Prijzen voor volgend schooljaar zijn op dit moment nog niet bij ons bekend! 

Vragen
Mocht u vragen hebben over Dalton Cambridge, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen met uw vraag naar één van de coördinatoren:

Dhr. D. van Heteren       daniel.van.heteren@ozhw.nl 
Dhr. U. Aksu                    ufuk.aksu@ozhw.nl

Belangrijke data:

Goed om te noteren!

Open Dag
17 november 2023

van 15.30 – 20.00 uur

Voorlichtingsavond Technasium
23 november 2023

om 19.00 uur

Voorlichtingsavond Gymnasium
13 december 2023

om 19.00 uur

Proeflessen met de basisschool
22 en 23 januari 2024
Proeflessen individueel 
24 januari 2024
Inschrijfperiode
18 maart – 1 april 2024
Dalton Barendrecht 28

Inschrijven

De inschrijfperiode voor de nieuwe brugklasleerlingen loopt van 18 maart tot en met 1 april 2024

Leerlingen kunnen zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier van het Dalton Lyceum. Dit formulier is vanaf 18 maart of eerder te downloaden vanaf de website. Het ingevulde formulier plus alle bijlagen kunnen ingeleverd worden bij de receptie van de school of worden opgestuurd.

Het Dalton Lyceum volgt de OverstapRoute voor alle leerlingen. U vindt hier meer informatie over de OverstapRoute.

Vragen?

Heeft u als ouder of als leerling een vraag aan ons? Of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?

Vul dan dit formulier in en wij nemen op de gewenste manier zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft een vraag over:

© Dalton Lyceum Barendrecht 2024

Delen

Meekijken met wat er allemaal gebeurt op onze school?